Kerstin Söderblom

Cover Queer theologische NotizenKerstin Söderblom, geboren 1963, is predikant aan de Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) in Mainz. Ze is ook een systemisch adviseur, supervisor (DGSv), coach (DGfC) en mediator. Ze geeft al meer dan 30 jaar lezingen, workshops en trainingen over queer theologische onderwerpen. Ze is al 25 jaar afgevaardigde naar het European Forum of LGBT Christian Groups.

Kerstin Söderblom blogt regelmatig over evenementen en ervaring die lesbische, homo, biseksuele en trans mensen hebben met kerkelijke instellingen, gemeenten/parochies en met hun geloof. Ze becommentarieert ontwikkelingen in de quere wereld vanuit christelijk perspectief.

Haar blogs uit de periode 2015-2020 heeft ze verzameld in het boek Queer theologische Notizen.Logo blog Kreuz und Queer

Andere Boeken

Queer-Affirming Pastoral Care

Cover Queer-Affirming Pastoral Care

Is it possible to combine Christian and queer-affirming attitudes in a counseling context? This book provides concrete case studies to show that it is indeed possible and shows how this connection can be touching and liberating. Kerstin Söderblom explains the meaning of queer-affirming pastoral care, using narrative miniatures of counseling sessions. The basis for this is the evaluation of case studies from pastoral care and casual services. Moreover, it presents queer-friendly impulses for pastoral care sermons, queer “re-readings” of biblical texts, prayers and rituals. The book shares exciting and touching stories from a pastoral-theological world that is usually still completely ignored. It combines professional pastoral care work with the question of how it can be offered to queer people in an appropriate and respectful way.

Engelse editie van het Duitse boek Queersensible Seelsorge

Kopen bij de uitgever  Kopen bij Amazon  Kopen als e-book bij Kobo

Queersensible Seelsorge

Cover Queersensibele Seelsorge Christlich und queersensibel im Kontext Seelsorge – geht das? Das vorliegende Buch zeigt anhand konkreter Fallbeispiele, wie berührend und befreiend diese Verbindung sein kann. Kerstin Söderblom erzählt praxisnah, anhand lebensgeschichtlicher Miniaturen queerer Ratsuchender, was queersensible Seelsorge ist. Die Grundlage bildet dabei die Auswertung von Fallbeispielen aus der Seelsorge- und Kasualpraxis. Zusätzlich werden queerfreundliche seelsorgliche Predigtimpulse, queere Re-Lektüren biblischer Texte, Gebete und Rituale vorgestellt. Das Buch enthält spannende und berührende Geschichten aus einer pastoraltheologisch zumeist noch komplett ignorierten Welt. Es verbindet professionelle Seelsorgearbeit mit der Frage, wie sie für queere Personen angemessen und respektvoll angeboten werden kann.

Oorspronkelijke Duitse uitgave

Kopen bij de uitgever  Kopen bij Amazon  Kopen als e-book bij Kobo